PPD BLOG

Mehmet Oğuzhan Oğuz

HANGİ HATLARIN BORU STRES ANALİZİ YAPILMALI?

 

Kritik hat listesi

  • Boru stres analizi mühendisi tarafından sağlanır
  • Analiz öncesi formal hesaplar yapılır
  • Layout üzerinde revizyona sebep olan hatlardır.

Kritik hat listesi mevcut değilse

  • Tasarım mühendisleri, ekran görüntülerindeki abakları kullanabilirler.

 

WHICH PIPES SHOULD BE ANALYZED?

• Critical Lines List:
– Line numbers likely to receive formal calculations
by stress engineer
– Have most potential for layout revision requests.
– Supplied by stress engineer
• When critical lines list not available:
– Designers can use following criteria as a guideline
– Criteria used screen for determining critical lines.